Shërbimet

Shërbimet e Thirrjeve

Ne u ofrojmë klientëve një shërbim të gjithanshëm në shumë fusha, nga marketingu online deri tek shërbimet e qendrës së thirrjeve.

Thirrje hyrëse / dalëse

Në bashkëpunim të ngushtë me ju , ne jemi në dispozicion për t’ju përgjigjur dëshirave dhe kërkesave të klientëve tuaj , në mënyrë që ata të përqendrohen në gjërat primare dhe thelbësore.

Komunikim

Eskpertët e komunikimit- ne bëjmë maksimumin në plotësimin e detyrave rutinore.

Zgjidhje

  • Në rast se paraqiten probleme ose pyetje, klientët duhet të trajtohen me kujdes dhe dashamirësi, në mënyrë që klienti të marrë një përshtypje të qëndrueshme për kompaninë, në të tilla raste ofruesit e shërbimeve shpesh humbasin mundësinë për ta paraqitur veten si një partner simpatik dhe I afërt.

  • Rëndesi të madhe ka plotësimi I nevojave të klientëve , në veçanti në fazën e parë pas blerjes ose porosisë.Klientët duhet të kuptohen para së gjithash dhe të jenë të sigurt